Tips

Τι είναι η υπέρασφάλιση, τι η υπασφάλιση και οι απαλλαγές του συμβολαίου;

Οι δύο αυτές πρώτες έννοιες συνδέονται με τη σωστή αποτίμηση της αξίας του σπιτιού σας.  Στην υπερασφάλιση το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι υψηλότερο από την πραγματική αξία της οικοδομής ή/και του περιεχομένου, με αποτέλεσμα να πληρώνετε περισσότερα ασφάλιστρα από αυτά που πρέπει. Στην υπασφάλιση, το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι χαμηλότερο από την πραγματική αξία. Για παράδειγμα, εάν […]

Τι είναι η υπέρασφάλιση, τι η υπασφάλιση και οι απαλλαγές του συμβολαίου; Read More »

Τι θα πρέπει να προσέξω σε περίπτωση ζημιάς;

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Εταιρία εντός 8 ημερών από τότε που λάβατε γνώση της επέλευσης της ζημιάς (ασφαλιστικής περίπτωσης). Επίσης, θα πρέπει να δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τη ζημιά ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτή έγινε, ενώ παράλληλα, θα προχωρήσετε στη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων

Τι θα πρέπει να προσέξω σε περίπτωση ζημιάς; Read More »

Πως λειτουργεί η παροχή επείγουσας τεχνικής βοήθειας και πως ενεργοποιείται;

Η κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας παρέχεται Πανελλαδικά (βασική προϋπόθεση η επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο10234). Η πληρωμή του τεχνικού γίνεται απευθείας σε περιστατικά που θα συμβούν στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Λάρισας και Εύβοιας (Χαλκίδα), ενώ απολογιστικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας Η επείγουσα τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει τις εξής παροχές: Άμεση

Πως λειτουργεί η παροχή επείγουσας τεχνικής βοήθειας και πως ενεργοποιείται; Read More »

Πως μπορώ να ασφαλίσω την ενυπόθηκη κατοικία μου και τι πρέπει να προσέξω;

Η κατοικία, ειδικά για τους Έλληνες, είναι ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με μεγάλη οικονομική και συναισθηματική αξία. Εάν αποκτήθηκε μέσω δανείου, τότε η ασφάλισή της είναι υποχρεωτική (ενυπόθηκη ασφάλιση) κατά βάση για την εξασφάλιση του κεφαλαίου δανείου της Τράπεζας και για καλύψεις που αυτή μπορεί να ζητήσει. Όμως, εκτός της Τράπεζας, μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει

Πως μπορώ να ασφαλίσω την ενυπόθηκη κατοικία μου και τι πρέπει να προσέξω; Read More »

Τι καλύπτει η ασφάλεια κατοικίας;

Έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε την κατοικία σας κατά πολλών κινδύνων:  Κτίριο (οικοδομή)  Περιεχόμενο  Κτίριο & Περιεχόμενο Αν και η τελευταία περίπτωση, που είναι και η πλέον ολοκληρωμένη, λογικά έχει πιο υψηλό συνολικό ασφάλιστρο, με την επιλογή αυτή θα έχετε καλύψει αυτό το τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, όπως είναι η κατοικία σας, με προοπτική αποκατάστασης

Τι καλύπτει η ασφάλεια κατοικίας; Read More »

Τι καλύπτει η ασφάλεια κατοικίας;

Έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε την κατοικία σας κατά πολλών κινδύνων:  Κτίριο (οικοδομή)  Περιεχόμενο  Κτίριο & Περιεχόμενο Αν και η τελευταία περίπτωση, που είναι και η πλέον ολοκληρωμένη, λογικά έχει πιο υψηλό συνολικό ασφάλιστρο, με την επιλογή αυτή θα έχετε καλύψει αυτό το τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, όπως είναι η κατοικία σας, με προοπτική αποκατάστασης

Τι καλύπτει η ασφάλεια κατοικίας; Read More »

Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου;

Γιατί υπάρχει υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην  Ευρώπη και συμπεριλαμβάνεται στις 10 πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο Γιατί κάθε χρόνο εκδηλώνεται μεγάλος αριθμός πυρκαγιών Γιατί τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουν αυξηθεί δραματικά Γιατί παρατηρείται μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας, με κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες

Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου; Read More »

Πως μπορώ να κάνω χρήση των δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχών υγείας;

Η χρήση των προνομιακών αυτών παροχών, γίνεται με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της ταυτότητάς σας στο ταμείο των συνεργαζόμενων φορέων κατά τη διαδικασία εξόφλησης (Όμιλος Ιατρικού, Όμιλος Ευρωκλινικής, Doctor’s Hospital, Όμιλος Βιοϊατρικής και Βιοναναλυτική Απεικόνιση)

Πως μπορώ να κάνω χρήση των δωρεάν ή με προνομιακές τιμές παροχών υγείας; Read More »

Μπορώ να ασφαλίσω την εξοχική μου κατοικία;

Μπορείτε να ασφαλίσετε την εξοχική σας κατοικία με το πρόγραμμα ασφάλισης εξοχικών κατοικιών. Σε περίπτωση όμως που ασφαλιστεί ή είναι ήδη ασφαλισμένη η κύρια κατοικία σας στην εταιρίας μας, μπορεί να παραχωρηθεί το πλήρες πρόγραμμα δευτερεύουσας – εξοχικής κατοικίας.

Μπορώ να ασφαλίσω την εξοχική μου κατοικία; Read More »

Υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται η κάλυψη σεισμού;

Η οικοδομή θα πρέπει:  να είναι κατασκευασμένη μετά το 1960  να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες οικοδόμησης από τις Δημόσιες Αρχές να μην έχει υποστεί ζημιές από προγενέστερο σεισμό να είναι αντισεισμικής κατασκευής, μη αυθαίρετη ή μετέπειτα νομιμοποιηθείσα  να είναι ολοκληρωμένη κατασκευαστικά. Διαφορετικά η συγκεκριμένη κάλυψη παρέχεται σε υπό κατασκευή οικοδομή όταν έχουν ολοκληρωθεί το

Υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται η κάλυψη σεισμού; Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top