Απλό Πακέτο Εξοχικών Κατοικιών

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης δευτερεύουσας – εξοχικής κατοικίας , προσφέρει προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς. Απλές και ουσιαστικές, χωρίς απαλλαγές στην αποζημίωση και με ανταγωνιστικό κόστος

Scroll to Top
Scroll to Top