Φυσικά Φαινόμενα- Θεομηνίες

ΑΡΘΡΟ 9. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (Κωδικός Κάλυψης 0011)

Καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου που προκαλούνται άμεσα από καταιγίδα ή και θύελλα, πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό, φαινόμενα που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εκτός από ζημιές που προκαλούνται από χαλαζόπτωση. Η παρούσα κάλυψη ισχύει μόνο εφόσον έχει συναφθεί ασφάλιση πυρός. Ειδικά, ορίζεται ότι δεν καλύπτονται μηχανικές βλάβες του αυτοκινήτου που έχουν σαν αιτία παγετό.

Scroll to Top
Scroll to Top